Boligforeningen Røntofte

Andelsboligforeningen Røntofte blev stiftet i feb. 1950, på basis af statslån og på et tidspunkt, hvor der ikke var gang i byggeriet. 
Foreningen har 4 afdelinger med hver deres særpræg og placering og utrolig lav fraflytningsprocent.
 

Afdeling 1 og 2

Afdeling 1 består af 30 enfamiliehuse beliggende på Anemonevej og Valmuevej, 3000 Helsingør. Afdeling 2 består af en større ejendom på Rolighedsvej 9-11, beliggende ca. 5. min. gang fra Helsingør Bymidte.

Afdeling 3 g 4

Afdeling 3 består af 42 enfamiliehuse beliggende på Sigurd Swanes Vej 4. Afdeling 4 stod færdig i 1954. Afdelingen består af 25 enfamilieshuse beliggende på Violvej, Snerlevej og Kløvervej.
 
Andelsboligforeningen Røntofte | Boliggården, Trækbanen 16, 3000 Helsingør